SKOB Slaný KOB Kladno

Žebříček B-Čechy
Janov, 11. - 12.5.2013

Rozpis závodu

Žebříček B-Čechy 2013 (1. a 2. závod)

Český pohár veteránů 2013 (7. a 9. závod)

Závod Rankingu 2013 s koeficientem 1,04

Veřejný závod v orientačním běhu

rozpis ke stažení v PDF

Datum konání: sobota 11.5.2013 – závod na klasické trati
neděle 12.5.2013 – závod na krátké trati
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce OB
Pořádající subjekt: KOB Kladno (DKL) a SKOB Slaný (SLA)
Místo (centrum): Janov u Rakovníka, areál fotbalového hřiště
(GPS 50°12'43.895"N, 13°38'6.790"E)
Prezentace: V centru závodu:
sobota: 9:30 – 11:00 hod.
neděle: 8:30 – 9:15 hod. (pouze změny a dohlášky)
Klasifikace: závod jednotlivců s intervalovým startem na klasické a krátké trati
Kategorie: D14B D16B D18B D20B
H14B H16B H18B H20B

D21B H21B D21C H21C

D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B
H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B

D10C H10C D10L H10L D12C H12C HDR
P – jednoduchá trať pro příchozí (sobota i neděle 3 km)
T – mapově náročnější tréninková trať (sobota 8 km, neděle 4 km)

Přihlášky: Do 21. 4. 2013 online na http://oris.orientacnisporty.cz/; neregistrovaní a cizinci na: janov2013@skobslany.cz (do předmětu uveďte „přihláška“; elektronická přihláška je platná po potvrzení příjmu). Po termínu jen dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.
Vklady:
klasická trať (sobota)      krátká trať (neděle)
DH21 190 Kč 160 Kč
DH12 DH14 DH60 a výše 90 Kč 90 Kč
DH10 DH10L HDR P 70 Kč 70 Kč
Ostatní a T 170 Kč 150 Kč

Závodníci přihlášení po termínu platí dvojnásobný vklad (mimo DH10 DH10L HDR P T).

Úhrada: v termínu přihlášek na účet pořadatele č. 2200300154/2010 vedený u Fio banky Kladno, VS 5xxxx, přičemž xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS 2013.

Systém ražení: Sportident – možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč/den (požadavek na zapůjčení uveďte v přihlášce)
Vzdálenosti: parkoviště – shromaždiště: 200 - 1500 m, autobusy 700 m
shromaždiště – start: do 2500 m
cíl – shromaždiště: 0 m
Ubytování: Pořadatel zajišťuje pouze nouzové ubytování s vlastní karimatkou a spacákem (tělocvična, škola) do 20 km od centra za 70 Kč/osobu/noc, požadavek nutno uvést v přihlášce a uhradit současně se startovným!

Další tipy a kontakty na ubytování budou uvedeny na stránkách závodu v záložce ubytování.

Mapy:

sobota: Špičák, E: 5 m, stav: duben 2013, kategorie DH16 - DH40 měřítko 1:15 000, ostatní kategorie měřítko 1 : 10 000

neděle: Liščí rokle, E: 5 m, stav: duben 2013, měřítko 1:10000

mapovali: M. Borovička, J. Borůvka, J. Cabrnoch, R. Horký, Z. Švec
mapový klíč: ISOM 2000, mapy budou po oba dva dny vodovzdorně upravené

Terén: sobota: zvlněný až kopcovitý, hluboká údolí, erozní tvary, porostově různorodý, hustá síť cest a pěšin, terénní i porostové detaily, průběžnost většinou dobrá.

neděle: zvlněný, erozní tvary, porostově různorodý, dobře až velmi dobře průběžný, terénní i porostové detaily, hustá nepravidelná síť cest a pěšin

Start: sobota: 12:00 hod.
neděle: 10:00 hod.
Hlavní funkcionáři:
ředitel závodu: Helena Zemková
hlavní rozhodčí: Jiří Cabrnoch (sobota)
Ludmila Hrdličková (neděle)
stavitel tratí: Pavel Vinš (sobota)
Jan Hanák (neděle)
Protesty: Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu: sobota: Jiří Cabrnoch, Buštěhradská 241, 272 03 Kladno
neděle: Ludmila Hrdličková, Nosačická 1283, 274 01 Slaný
Informace: http://zb2013.skobslany.cz/, mail: janov2013@skobslany.cz
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2013
Rozpis byl schválen soutěžní komisí ČSOS dne: 26.2.2013.

Jiří Cabrnoch a Ludmila HrdličkováHelena Zemková
hlavní rozhodčí ředitelka závodu

Partneři závodu

slaný

sambar

linet

zemko

country club dřevák

Partneři ČSOS

2013 © SKOB Slaný